Engels startup H15&16 woorjes Nederlands- Engels

Nederlands

Engels

beschadigen
to damage
ontdekken
to discover
bedekken
to cover
van gedachte veranderen
to change your mind
bewustzijn
awareness
toeval
coincidence
mislukking
failure
buiten gebruik
out of order
nutteloos
useless
verwarrend
confusing
rampzalig
disastrous
veroorzaken
couse
stijgen
to rise
schaden
to harm
zich verzetten tegen
to oppose
monteur
mechanic
timmerman
carpenter
metselaar
bricklayer
kapster
hairdresser
bedrijfsleven
industry
personeel
staff
werkgever
employee
collega
colleague
stagiair
apprentice
kantoor
office
solliciteren naar
to apply for
ontslaan
to fire
solliciatiegesprek
jobinterview
ervaren
experienced